שבתבוקס- כל אחד והבחירה שלו לארוחת שבת

ven. 9 & sam. 10 avril 2021

j

notre guide du  Chabbat

notre bougie    box

זמני תפילות

שישי בעת כניסת שבת שבתות בשעה 10:00 בכתובת

שירותים חברתיים

22 rue St Suffren - 13006 Marseille