top of page

בית חב"ד לובביץ' מקבל בכל יום אנשים בכדי לעזור להם, הן בצרכים קהילתיים והן לצרכים אישיים

.כמו כן, הוא ממוקם בלב מרסיי ומאפשר גישה קלה לכולם

פעולות חברתיות

תיירים הביתה

מחבואים במטבח

עמדת תפילין

 ארגון והמניין על פי דרישה

משלוח ארוחות

עזרה במשלוחים בסופר

עזרה בשיעורי בית לילדים

ביקורי חולים

מעון לאחר בית הספר 

עזרה בשיעורי הבית ביקורים בחולים

מעון יום אחרי היציאה לבית הספר

עמדת תפילין

קבלת תיירים

שירותי דת

הכשרת מטבחים

ארגון מניין

הכנה לחתונה

בדיקת מזוזות ותפילין

מכירת מזוזות ותפילין

תלמוד תורה

הכנה לבר ובת מצווה
שיעורי תורה על פי דרישה

SOS HANOUKIA

SOS SOUCCA

SOS MEGUILA

SOS CHABBAT

SOS TEFILINES

S O S

ארגון חב"ד אשר נמצא בכל רחבי תבל, מפיץ את התורה בקרב כל יהודי ויהודי על מנת לעורר בכל אחד מאיתנו את הניצוץ האלוקי הטמון בו

 

עם כמעט 5000 מרכזים בכל העולם, אין אחד שלא מכיר או פגש את ההוויה מבית חב"ד לובביץ', התפילות והשבתות הן חלק בלתי נפרד מהאווירה, לאחר שחווים את ההרגשה מבינים עד כמה זה משמעותי זה לעם היהודי 

un Juif,

un Habad

עם כמעט 5,000 מרכזים ברחבי העולם, אשר עדיין לא חוו את אווירת חב"ד מפגשים קהילתיים, תפילות ושבתות. לטעום את אווירת ליובאוויטש היא לאמץ אותה מיד. ההתלהבות הזאת משקפת את הצורך במחויבות שלנו כדי לענות על הצרכים השונים של הקהילה בה אנו תורמים את תרומתנו.

   איך זה בא לידי ביטוי

המשימה העקרית שלנו היא להפיץ את אור היהדות בכל יהודי ויהודי, ללא הבדלי מין, אמונות, מעמד, או גיל.                                            חב"ד מפיצים את תורתו של הרבי מלובביץ' דרך חסידות חב"ד               שפירושה חכמה בינה דעת

, בפשטות, לדבוק בעקרון שהמחשבה שלנו מראה את הדרך לדיבור שממנו מתבטא המעשה בפועל 

לאחר שלוקחים חלק בחיי הקהילה, מבינים אנו כמה צרכים חברתיים ואישיים הקהילה צריכה.                                                                  ולכן, בתי חב"ד עוזרים לכל איש באשר הוא, ובניהם גם אנשים בעלי מצוקות משפחתיות

חב״ד בכל העולם

המשימה העיקרית שלנו היא להפיץ את היהדות הנאורה שבו כולם יתקבלו בברכה. ללא הבחנה בין אמונות, גיל, מין, רמה חברתית, אנו להפיץ את תורתו של הרב של Lubavit, דרך חסידות חב"ד, ראשי תיבות של המושגים חכמה (חוכמה) בינה (הבנה), דעת (ידע). במילים פשוטות, לאמץ את הפילוסופיה של חב"ד היא לדבוק בעיקרון שהמחשבות שלנו מנחות את השפה שלנו שממנה זורמים פעולותינו. על ידי לקיחת חלק מדי יום בחיי הקהילה בה אנו מעורבים, אנו מודדים כמה צרכים בפעולה חברתית מורגשים. זו הסיבה שבחרנו לספק את עזרתנו על ידי הקמת שירותים אישיים כדי לסייע לאנשים פגיעים ולמשפחות החוות קשיים במשימות היומיומיות השונות.

    פרסומים שלנו

בית חב"ד מרכז מרסיי מפרסם את אוסף המדריכים שלו

בזמן מפגשים קהילתיים אנו מפיצים מדריכים והסברים על חגים ומצוות.

ניתן למצוא את כל העלונים ברכז חב״ד מרסיי

 22 rue st suffren 13006 Marseille בכתובת

1.jpg

    ההפצה שלנו